{hrefBegin}
Košík{basketCount} {basketPrice}
{hrefEnd}
 
{changeCurrency}
Kreditový systém
Rozpis kreditového systému

Rozpis kreditového systému


Pro získání statutu Certifikovaného centra metody C.I.C. je mimo jiné potřeba průběžně získávat 10 kreditů vždy za období dvou let. Účast na vzdělávacích akcích se kontroluje a započítává každý rok zpětně.

Systém hodnotí účast na jednotlivých vzdělávacích akcích přesně určeným počtem kreditů:

  • Kongresový den Brno a Praha                     5 kreditů
  • Letní škola                                                  10 kreditů
  • Celoroční praktický kurz                             10 kreditů - (pro pokročilé)
  • Pokročilý praktický kurz                               8 kreditů - (pro pokročilé)
  • Praktická Salvia, sady i EAM set                 5 kreditů
  • Semináře pro praktikující terapeuty             3 kredity
 
Pro větší přehlednost budete mít možnost kontroly počtu kreditů zde, na stránkách www.eccklub.cz, po přihlášení do sekce pro členy Eccklubu.

ZPĚT
Registrace pro zasílání novinek na emailové adrese ecc@joalis.cz
(c) blackies.net