{hrefBegin}
Košík{basketCount} {basketPrice}
{hrefEnd}
 
{changeCurrency}
Systém vzdělávání

Jakých seminářů se mám zúčastnit?

Nový systém vzdělávání poradců

Stávající systém vzdělávání pro budoucí terapeuty Joalis doznává od ledna 2019 výrazných změn. Důvodem je především nutnost reagovat na aktuální dění kolem alternativního přístupu ke zdraví. Vzdělávací systém firmy Joalis je již dlouhé roky kvalitní a stabilní a po dobu jeho existence jím prošlo mnoho absolventů, kteří své znalosti šíří dál. Protože ale neusínáme na vavřínech, hledáme stále nové možnosti ke zlepšování na tomto poli. Přihlášky: eccpraha@joalis.cz

 Základní stupeň

 

V poslední době se setkáváme s poměrně velkou skupinou odborníků z různých oborů, včetně nutričních terapeutů, fyzioterapeutů, psychologů i lékařů, kteří mají velký zájem využívat potenciál informační medicíny. Chtějí tedy znát jak její podstatu, teorii, tak i základní použití produktů Joalis. Není však v jejich silách pojmout metodu C. I. C. (vnitřní očista) v její  plné šíři a nechtějí, a mnohdy ani nemohou, pracovat se Salvií nebo EAM setem. Nemají ambice stát se terapeuty informační medicíny na plný úvazek, současně však chtějí svým klientům a pacientům poskytnout co nejširší možnou péči. Zajímají se totiž opravdu o všechny možnosti, jak zlepšit stav svých klientů, a to vhodnou kombinací stávající praxe právě s možnostmi metody kontrolované a řízené detoxikace.

A právě jim je určen první stupeň vzdělávání, který bychom mohli nazývat „Základním vzděláváním“ – proto také označení seminářů písmenem „Z“. Zároveň je tento základní stupeň vhodnou variantou pro všechny, kteří se touží stát tzv. rodinným terapeutem. Chtějí se tedy starat o zdraví svoje a své rodiny, dozvědět se více o tom, jak předcházet zdravotním problémům i jak řešit různé akutní stavy. Základní stupeň je složen ze 3 teoretických seminářů a je zakončen zkouškou. Zkouška je určena pro ty, kteří chtějí být vedeni jako Poradci detoxikace Joalis a také pro ty, kteří chtějí ve vzdělávání pokračovat v podobě dalších stupňů. Současně se složením ZK1 získávají účastníci právo na členskou cenovou kategorii D3.

Základní stupeň:

Z1. Úvod do detoxikace, nosná idea informační medicíny, toxiny, základy čínského pentagramu.

Z2. Rozdělení a skupiny toxinů, základní preparáty Joalis, detoxikace podle pentagramu.

Z3. Jak používat základní preparáty, sestavovat kúry bez Salvie – používání určitých „sad“ preparátů. Příklady detoxikace pro různé problémy – dětská onemocnění, imunitní problémy, alergie, detoxikace před početím, problémy metabolismu, hubnutí…

ZK1. Závěrečná zkouška základního stupně vzdělávání. Zkouška se skládá online pomocí vyplnění testu, které je účastníkům zaslán na jejich email. Test obsahuje 30 otázek s výběrem odpovědí. Na vyplnění testu mají účastníci 60min. Absolvent získá: Osvědčení o zkoušce 1. stupně – úvod do detoxikace (Absolvování tohoto základního stupně a složení zkoušky 1. stupně je podmínkou pro všechny, kteří chtějí studovat vyšší stupně vzdělávání.)


Střední stupeň

Současně je zde však veliká skupina těch, kteří se chtějí informační medicíně a metodě C. I. C. věnovat naplno se všemi jejími možnostmi a mají v plánu s ní pracovat v jejím plném rozsahu. Tedy se všemi možnostmi, díky kterým je výjimečná, napříč celým spektrem různých jiných technik.

Pro ty je tedy určena další úroveň – Střední stupeň, řekněme něco jako „Střední škola“ – označení seminářů písmenem „S“. Střední stupeň již prohlubuje znalosti o informační medicíně i celé metodě. Absolventi se v průběhu čtyř seminářů naučí pracovat s diagnostickým přístrojem Salvie a seznámí se s programem EAMset. S lektory si také prakticky projdou detoxikační taktiku u různých typů a případů klientů. Budou se už orientovat v kompletním sortimentu firmy Joalis, včetně speciálních preparátů, což jim umožní lépe indikovat příčinu potíží svých klientů. Tento stupeň je také zakončen zkouškou, tentokrát 2. stupně. Po jejím úspěšném složení získává absolvent osvědčení a současně postupuje do členské cenové kategorie D2.

Střední úroveň:

S1. Přístroj Salvie, diagnostika na Salvii.

S2. Podrobný přehled preparátů včetně speciálních.

S3. Detoxikační taktika se všemi preparáty, Salvie a EAMset, legislativní náležitosti spojené s praxí detoxikačního poradce.

S4. Princip informačních preparátů a podstata detoxikace, imunologie, mikrobiologie

ZK2. Závěrečná zkouška středního stupně vzdělávání. Zkouška se skládá osobně v Praze, Brně nebo Ostravě. Test obsahuje 50 otázek, na které účastník odpovídá svými slovy. Na vypracování testu mají účastníci 120min. . Absolvent získá: Poradce metody C. I. C. – kontrolované detoxikace Joalis (Absolvování středního stupně a složení zkoušky 2. stupně je podmínkou pro všechny, kteří chtějí studovat vyšší stupně vzdělávání – vyjma vybraných seminářů, které budou jasně označeny.)


 

 

Vysoký stupeň

Stejně jako v běžném životě, kdy mnozí středoškoláci směřují na vysoké školy, tak i v praxi terapeuta nastane okamžik, kdy se rozhodne, že chce jít dál a prohlubovat své znalosti a dovednosti. Terapeuti mají tuto možnost na posledním stupni vzdělávání. Ten je již vysloveně zaměřen na získání praxe s klienty i pocitu sebedůvěry, který je velmi důležitý pro vedení úspěšné praxe. Je podstatné umět správně a pohotově argumentovat a reagovat na všechny situace a případy, které se v poradnách mohou vyskytnout. Do vysoké školy informační medicíny byly zařazeny Celoroční a Pokročilý praktický kurz, který bude probíhat v Praze i v Brně.

V rámci tohoto kurzu jsou účastníci vedeni k používání a pochopení celostního přístupu ke klientovi. Součástí přednášek je samozřejmě i používání preparátů Joalis v rámci celostního přístupu, avšak se zaměřením na prioritu klientova současného stavu na fyzické, emocionální, ale i mentální rovině. V neposlední řadě se zde trénuje používání preparátů Joalis v rámci dlouhodobé detoxikace. V průběhu Celoročního kurzu se účastníci setkávají s dvěma modely postupů řešení: jak vyhodnotit zdravotní potíže klienta pomocí cíleného ústního dotazování (tj. bez testování pomocí přístrojů) a také jak správně testovat s přístroji, se sadami nebo s programem.

Účastníci mají možnost přivést si buď vlastního klienta a průběh jeho detoxikace během celého kurzu sledovat, nebo si připravit případ konkrétního klienta v psané podobě. Na základě jasně definovaného doporučeného dotazovaní mohou pak konzultovat návrh detoxikace s ostatními účastníky i s lektorem. Obě tyto formy pomáhají v získávání nových vlastních klientů v okolí bydliště či působnosti terapeuta. Během kurzu (2 semestry) se účastníci přímo podílejí na řešení minimálně 200 různých kazuistik. Vzhledem tomu že během Celoročního praktického kurzu získá dotyčný nejen mnoho důležitých informací, ale hlavně má za sebou praxi v detoxikaci cca 200 klientů (a to je rovno poměrně dobře fungující praxi), umožní firma ECC účastníkům získání statusu osvědčení. Samozřejmě po složení zkoušky 3. stupně. Tím pádem se terapeut zařadí i mezi naše Certifikovaná centra Joalis, která jsou propagována na webech, v časopisech a dalšími způsoby. 

 

Vysoká úroveň:

V1. Celoroční praktický kurz a další praktické nástavbové semináře.

V2. Pokročilý praktický kurz

ZK3. Závěrečná zkouška vyššího stupně vzdělávání – Celoroční praktický kurz. Zkouška se skládá osobně v Praze nebo Brně u lektora kurzu. Účastník musí obhájit závěrečnou práci – vedení systematické detoxikace vybraného klienta – diagnostika, průběh, další postup. Absolvent získá: Osvědčení o složení zkoušky v rámci Celoročního praktického kurzu Metody C.I.C (Písmenem „V“, budou označeny i mimořádně vypisované semináře se specifickými tématy, které budou moci navštěvovat i absolventi a účastníci nižších stupňů vzdělávání bez složení závěrečné zkoušky daného stupně.)


 

 

 

Jak to funguje

Aktuálním absolventům systému vzdělávání bude započítán nejvyšší stupeň, kterého dosáhli, tedy všechny jejich úspěšně složené zkoušky a absolvované semináře. Systém vzdělávání je pro stávající terapeuty otevřený. Máte-li tedy zájem zúčastnit se jakéhokoliv semináře v rámci nového systému vzdělávání, je možné se přihlásit na webu www.eccklub.cz nebo si o informace zavolat na telefonní číslo 274 781 415, 739 639 134 či napsat na e-mail: eccpraha@joalis.cz. Podle ohlasů víme, že opakovaně je velmi často navštěvovaná je třeba S1 - Salvie, diagnostika na Salvii. Někteří z vás ale budou mít například zájem absolvovat jen semináře Základního stupně, kde se probírá práce se základními preparáty, a tím si ujednotit práci s klientem. I to je možné.


Co říci na závěr? Celý náš vzdělávací systém je i nadále chápán jako celoživotní. Stále budeme pořádat Kongresové dny, Letní školy i mnohé další semináře a akce, které jsou určené všem, kteří chtějí dál prohlubovat své znalosti, potkávat se s ostatními terapeuty a předávat si své zkušenosti.
Věříme, že tyto inovace v struktuře vzdělávání přinesou samá pozitiva a umožní nám podporovat dobré jméno Metody C. I. C. a všech terapeutů, kteří s její pomocí pomáhají lidem.

 

Registrace pro zasílání novinek na emailové adrese ecc@joalis.cz
(c) blackies.net