{hrefBegin}
Košík{basketCount} {basketPrice}
{hrefEnd}
 
{changeCurrency}
GDPR

Bezpečnost a ochrana osobních údajů

Firma Economy Class Company s.r.o (dále jen ECC) postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem, který tento zákon ve smyslu provedení výše uvedeného nařízení nahradí.

 

Kdo jsme?

Firma ECC je výhradním distributorem produktů Joalis pro Českou republiku. Zajišťuje jejich prodej v rámci eshopů www.eccklub.cz a www.joalis.cz. Dále zajišťuje chod ECCklubu, který sdružuje poradce v oblasti celostní medicíny, životního stylu a rozvoje osobnosti, další odborníky a i širokou veřejnost se zájmem o svoje zdraví.

V rámci filozofie firmy, která se snaží o rozšíření povědomí řízené a kontrolované detoxikaci Metodou C.I.C. a o celostním přístupu k člověku jako takovém, zajišťuje a pořádá ECC různé vzdělávací akce a semináře.

 

Jaké údaje shromažďujeme?

Pro realizaci obchodní transakce od Vás potřebujeme znát jméno a příjmení, titul (případně jméno firmy, IČ a kontaktní osobu), adresu (fakturační a případně dodací), telefonní a mailový kontakt. Dále pak evidujeme Vaše obchodní transakce u nás a v případě členů ECCklubu evidence účasti na vzdělávacích akcích firmy ECC pro uznávání kreditů v rámci celoživotního systému vzdělávání.

 

K čemu údaje slouží?

Pro realizaci obchodní transakce a dodání zboží na Vámi určené místo a pro účast na vzdělávacích akcích s Vámi potřebujeme komunikovat a znát výše zmíněné údaje a tyto získáme při Vaší registraci do ECCklubu případně prvním nákupu pomocí e-shopu www.eccklub.cz nebo www.joalis.cz , a to buď trvalé, nebo dočasné. Jelikož jsou tyto Vaše osobní údaje získávány za účelem realizace obchodní transakce a následného servisu, není nutný Váš výslovný souhlas.

Údaje, které získáváme s Vaším souhlasem, slouží pro posouzení Vaší důvěryhodnosti, bonity a platební morálky. Na základě tohoto Vám pak můžeme nabídnout další speciální služby, které jsou určeny pouze vybraným zákazníkům.

 

Jak můžete existenci těchto dat ovlivnit?

Každý zákazník i člen klubu ECC má podle zákona o ochraně osobních údajů právo na to:

·         - souhlas kdykoliv odvolat,

·        -  požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

·        -  požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

·         - vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,

·         - požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,

·         - v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů

 

v případě, že jste člen ECCklubu tak můžete  vybrabé údaje editovat či mazat po přihlášení do Sekce pro členy na www.eccklub.cz. (Nelze z účetních důvodů editovat fakturační údaje.)

V případě, že chcete uplatnit svá práva a nebo Vaši registraci zcela zrušit, stačí odeslat e-mail na gdpr@joalis.cz nebo nás kontaktovat na adrese: Na Výhledech 1234, Praha 10 - Strašnice, 100 00

Registrace pro zasílání novinek na emailové adrese ecc@joalis.cz
(c) blackies.net