{hrefBegin}
Košík{basketCount} {basketPrice}
{hrefEnd}
 
Kongresový den Brno 24.3.2018

Kongresový den v Brně 24.3.2018 – hotel International

Mgr. Marie Vilánková

  • Problematika očkování. Jeho vliv na organismus jako celek a možné negativní vlivy. Jaké toxiny se mohou v očkovacích látkách vyskytovat a co mohou v lidském těle způsobit. Vhodnost očkovaná a očkování jako marketingový nástroj.
  • Intolerance potravin, poruchy orální tolerance, nejnovější poznatky ohledně znovuzavedení problematických potravin zpátky do jídelníčku. Nejčastější alergeny, důležitost detoxikace od patogenních, cizorodých bílkovin, imunokomplexů a imunitních buněk. Vliv toxinů, emocí, mikrobioty na imunitu. Jak vybudovat zdravou mikrobiotu.

 

Ing. Vladimír Jelínek

  • Povaha a postoje člověka a jejich vliv na zdraví. Srdce jako sídlo duše a emocionální střed člověka. Detoxikace srdce a kardiovaskulárního systému. Egyptstká starověká mystéria a vědění a souvislosti s detoxikační medicínou. Egyptský kříž Ankh - klíč Nilu a jeho souvislost se středním dantienem - emocionálním centrem člověka podle tradiční čínské medicíny.
  • Nový revoluční přístup v informační technologii HDTx a inovace v preparátech Joalis. TOP 20 nejužívanějších přípravků Joalis, jejich složení a použití v konkrétních případech a diagnózách.
Registrace pro zasílání novinek na emailové adrese ecc@joalis.cz
(c) blackies.net