{hrefBegin}
Košík{basketCount} {basketPrice}
{hrefEnd}
 
{changeCurrency}
17.10.2015 BRNO

17.10. 2015 
Kongresový den detoxikační medicíny v Brně s Mgr. Marií Vilánkovou a Ing. Vladimírem Jelínkem

 
Ing. Vladimír Jelínek
  • Člověk v pohybu a bolesti pohybové soustavy. Detoxikace svalů a úponů svalů a její souvislosti s meridiány čínské medicíny. Vztah stavu šlach a stavu jater. Jak udržovat svoje svaly stále pevné a pružné?

  • Diagnóza podle gestikulace, pohybových stereotypů a pozorování regionů na těle. Doplnění měření na přístroji Salvia na základě vnímání vnějších projevů klienta. Souvislosti vnějších pozorování s vnitřními orgány na základě praktických zkušeností.
Mgr. Marie Vilánková
  • Emoční preparáty. Jejich přehled, jaké části mozku detoxikují, jak působí. Emoce a pocity člověka jako ukazatel zdraví. Podvědomí člověka a jeho působení na jeho zdraví a psychický stav.

  • Přehled mikrobiálních preparátů, jejich aktuální složení. Postupy detoxikace chronických infekcí a mikrobiálních ložisek. Kombinování preparátů k dosažení nejlepší účinnosti.
Registrace pro zasílání novinek na emailové adrese ecc@joalis.cz
(c) blackies.net