{hrefBegin}
Košík{basketCount} {basketPrice}
{hrefEnd}
 
Záněty horních cest dýchacích u dětí
Záněty horních cest dýchacích u dětí. Virové a bakteriální zátěže způsobující tyto záněty, způsoby jejich proniknutí do organismu. Imunitní procesy v organismu. Možná řešení pomocí celostní medicíny.
Nejčastějšími zdravotními problémy dětí jsou záněty horních cest dýchacích. Patří mezi ně rýmy, záněty průdušnice a průdušek, angíny nebo blíže nespecifikovatelné záněty hrdla. Zdánlivě není na těchto zdravotních problémech nic tajemného, protože téměř ve všech případech najdeme v dýchacím ústrojí nebo na mandlích mikroorganismy, které je možné dát do souvislosti s nemocí. Nejčastější příčinou těchto nemocí bývají virové záněty způsobené viry chřipky, parachřipky i různými jinými slizničními a lymfatickými viry. Pozadu nezůstávají ani stafylokoky, streptokoky, pneumokoky či bakterie rodů Haemophilus a Proteus i další zástupci bakteriální říše. Mezi infekcemi ale můžeme najít také chlamydie, plísně, bakterie tuberkulózy nebo bakterie rodu Mycoplasma ad.

Více otázek však vznikne tehdy, zamyslíme-li se nad tím, proč ve stejném prostředí i v kontaktu se stejnými lidmi některé dítě onemocní a jiné nikoliv. Proč je některé dítě nemocné každý měsíc a jiné má problémy sotva jednou ročně, nebo dokonce jednou za několik let. Obvykle z této disproporce jednoduše obviníme imunitu a nemáme dál co řešit.

Imunita je ale jev velmi složitý. Začíná již ve sliznicích, protože tam nalezneme fagocyty, imunitní buňky, které společně s různými látkami imunitního systému brání průniku cizích mikroorganismů do těla. Na sliznicích se nachází tzv. mikrobiální film. To znamená, že každá sliznice je místem, kde žije obrovské množství symbiotických mikroorganismů. Tyto mikroorganismy chrání sliznici před útokem patologických mikroorganismů jako první obranná linie. A tím se dostáváme blíže k vysvětlení, proč některé dítě onemocní záněty dýchacích cest snadno a jiné jen málokdy. Na sliznici dýchacího ústrojí musí existovat vhodné podmínky, aby byl mikrobiální film co nejdokonalejší. Tyto podmínky můžeme velmi snadno zničit např. kouřením, životem ve znečištěném prostředí, ale také užíváním antibiotik, která bez milosti zničí nejen ty špatné, ale i ty dobré mikroorganismy v našem těle. Situaci komplikují také zahleňující potraviny: mucin, obsažený ve velkém množství v některých mléčných výrobcích, způsobuje zvýšení množství hlenu v dýchacích cestách. Tím je zároveň připraveno i vhodné prostředí pro pomnožování cizích mikroorganismů. Také slizniční a podslizniční imunita nemusí dobře fungovat a organismus pak není schopen vytvořit dostatečné množství protilátek ani nasadit spolehlivé množství fagocytů, buněk pohlcujících nebezpečné mikroorganismy.

Chceme-li, aby naše dítě bylo dobře chráněné před záněty dýchacích cest, před chronickými rýmami, angínami, záněty průdušek apod., musíme dbát, aby byly v dobrém stavu sliznice dýchacích cest a aby spolehlivě pracoval celkový imunitní systém. Snadno se to řekne, ale hůře udělá. Výzkumem příčin opakovaných zánětů dýchacího ústrojí jsme zjistili, že kvalitu sliznic i podslizniční vrstvy narušují tzv. mikrobiální ložiska. Jedná se o mikroorganismy, které nezpůsobují celkové infekce; imunitní systém nad nimi zvítězil a nebo jsme je antibiotiky zahnali do kouta. Tyto mikroorganismy se opouzdří a čekají na svou příležitost. Mikrobiální ložiska nalézáme v podslizničních vrstvách dýchacích cest. Obvykle se tam dostávají již krátce po narození s mateřským mlékem. To se tvoří především v tlustém střevě matky. Trpí-li matka tzv. střevní dysbiózou (což je stav nerovnováhy v komplikovaném ekosystému střeva, způsobený např. antibiotiky, psychofarmaky, špatnou stravou nebo psychickým stresem), přináší mateřské mléko do organismu novorozence přemnožené škodlivé mikroorganismy. Ze střeva novorozence pak mohou mikroorganismy lymfatickými cestami putovat do dýchacích cest, kde je lymfatický systém velmi bohatý.


Dýchacími cestami se do organismu dostává největší množství cizorodých látek a infekcí ze zevního prostředí. Mikrobiální ložiska poškozují kvalitu sliznic dýchacího ústrojí, a sliznice se tak stávají snadno prostupnými pro mikroorganismy, které proudí vdechovaným vzduchem. Mnoho lidí se domnívá, že vzduch je čistý, prostý mikroorganismů, ale skutečnost je taková, že do našich dýchacích cest se dostávají miliony mikroorganismů všeho druhu, které jsou rozptýleny v prostorách, kde žijeme, kde se setkáváme s jinými lidmi, i na volném prostranství. Zkrátka jsou všude. Nezáleží tolik na tom, jaký mikroorganismus pronikne do dýchacích cest, jako na tom, jakou kvalitu tkáně dýchacího ústrojí mají. Další komplikací jsou alergie, které způsobují záněty dýchacích cest a poškozují tak kvalitu této vstupní brány do našeho organismu.

Přichází k nám mnoho maminek s dětmi, které jsou často nemocné. Maminky jsou nešťastné: jednak mají o dítě strach, jednak takové dítě nemůže do školky nebo do školy a rodina jen s obtížemi zvládá častou péči v domácnosti. Těmto matkám, které u nás hledají pomoc, jsme museli nabídnout řešení. Naším řešením není to, že čekáme, až dítě onemocní, a pak jej léčíme antibiotiky nebo jinými chemickými léky. Pro nás je řešením prevence. Musíme zabránit tomu, aby mikroorganismy způsobily onemocnění. A to dokážeme jenom tím, že zkvalitníme sliznice dýchacího ústrojí a zlepšíme imunitu.

Základem naší preventivní filozofie je odstranění mikrobiálních ložisek z daného orgánu, v tomto případě z dýchacích cest, a odstranění toxinů, které do dýchacích cest přicházejí ze zevního prostředí (tj. různé chemické látky, toxické kovy, ale také poletavý prach nebo roztoči, výpary z nevhodných lepidel, impregnačních prostředků, hraček atd.). Očištěním dýchacího ústrojí dosáhneme výrazného zlepšení imunitní kvality tkání, které dýchací ústrojí tvoří. Praxe ukázala, že po takové detoxikační kúře se výrazně zlepšuje odolnost dýchacího ústrojí i celková odolnost dítěte proti infekci.

Dýchací a zažívací ústrojí je před průnikem nežádoucích toxických látek chráněno mandlemi, které jsou součástí lymfatického systému. Také lymfatický systém dětí trpí obdobnými problémy, které jsem popsal. Proto je třeba pro zkvalitnění imunitních funkcí detoxikovat také lymfatický systém. Zbavit lymfatický systém mikrobiálních ložisek a nežádoucích toxických látek životního prostředí, to je cíl, který jsme si před mnoha lety vytkli a který se nám podařilo splnit.

Pro děti od tří let jsme vyvinuli detoxikační systém, který je natolik originální, že budí velkou pozornost v řadě zemí Evropy. Na bázi fruktózového sirupu jsme vytvořili výhradně přírodní preparáty, které se nepoužívají k léčbě onemocnění, ale pro prevenci opakujících se a chronických infekcí dýchacích cest a mandlí. Symbol šnečka, který jsme pro naše preparáty zvolili, představuje milého, neagresivního tvorečka, a symbolizuje tak neagresivní přírodní preparáty řady Bambi. Bambi Imun, Bambi Bronchi, Bambi Angin, Bambi Analerg, to jsou všechno preparáty, které využíváme v prevenci opakujících se zánětů dýchacího ústrojí a mandlí. Jejich jediným smyslem a účinkem je detoxikace tohoto ústrojí, tedy jakási hygiena, během které dokáží preparáty zbavit lymfatický systém a dýchací ústrojí nežádoucích toxinů a mikrobiálních ložisek. Tím se zlepší funkce imunitního systému a dítě je tak vlastními silami chráněno před mikroorganismy, se kterými se setkává ať chce nebo nechce.

Nikde jsme se zatím nesetkali s tak promyšleným preventivním přístupem jako v detoxikačních preparátech řady Bambi. Nestimulujeme organismus, nepopoháníme imunitní systém k lepší výkonnosti, nezabíjíme mikroorganismy, ale zcela spoléháme na vlastnosti dětského organismu. Odstraňujeme jen bloky a omezení, které zabraňují tomu, aby organismus fungoval maximálně dokonale tak, jak je naprogramován. Takový postup pokládáme za nejpřirozenější, bez nežádoucích vedlejších účinků a především za velmi účinný.

MUDr. Josef Jonáš
Registrace pro zasílání novinek na emailové adrese ecc@joalis.cz
(c) blackies.net