{hrefBegin}
Košík{basketCount} {basketPrice}
{hrefEnd}
 
Čisté srdce může naplno milovat a být milováno
Pocity související s okruhem srdce. Toxiny, které se v srdci mohou vyskytovat, a řešení jejich detoxikace.
Každý člověk touží v životě dosahovat pocitů štěstí a radosti. Každý člověk má touhu být druhými lidmi přijímán a milován. Všichni toužíme po lásce a pozornosti od okolí…
Tyto pocity jsou spojovány se srdcem. Vzpomeňme na úsloví lidové mluvy, ve kterých se slovo srdce vyskytuje velmi často: řekni mi, co máš na srdci…, bylo jí veselo, až srdce plesalo…, měla zlomené srdce…, má oheň v srdci…, máte srdce ze zlata…
Srdce je centrum emocionality. Metoda C.I.C. přichází s revoluční myšlenkou – je-li srdce čisté, to znamená zbavené základních toxinů, pak je člověk schopen prožívat city ve zdravé míře a je vůbec schopen dosahovat pocitů štěstí a radosti. Z tohoto hlediska je srdce skutečně centrem lásky.

Co je to metoda C.I.C.?

Je to revoluční metoda řízené a kontrolované očisty organismu. Zkratka C.I.C. vychází z anglických slov Cotrolled Inner Cleansing a takto je také v Anglii označována. Její kořeny jsou ale ryze české, je spojena se jménem MUDr. Josefa Jonáše a u nás známá také jako Řízená a kontrolovaná očista organismu.
Řízená očista je to proto, neboť se rozhodujeme ve svých terapeutických praxích, který orgán přesně je třeba očišťovat a dále jakými konkrétními toxiny je zasažen. Očista srdce se tak logicky chová zcela jinak než například očista plic nebo jater. Kontrolovaná očista je to proto, neboť po určité době očisty zkušený terapeut usuzuje/kontroluje, zda očista proběhla v dostatečné míře a zda obtíže orgánu a tělesné pocity vymizely. Na toto má terapeut dvě možnosti kontroly. Tou první je samotné vymizení obtíží člověka, tou druhou je možnost „změřit“ stav orgánu na speciálním přístroji Salvia – indikátoru akupunkturních bodů.
Pro zájemce o tuto metodu jsme připravili kurzy tak, aby se mohli jednak poutavou formou seznámit s metodou C.I.C., popřípadě se ve spolupráci se zkušenými lektory v ní dále vzdělávat.

Jaké nečistoty může nést srdce?
Jak to, že jsou v srdci toxiny, když lékař klasické medicíny – kardiolog o žádných toxinech v srdci zpravidla nehovoří? A jak je tedy pak možné, že lidé mají psychické i fyzické problémy spojené se srdcem a přesto přitom klasická medicína žádné nálezy při vyšetření srdce nenachází? Jak je možné, že vrcholový sportovec, který jistě pravidelně prodělává řadu lékařských vyšetření a testů, najednou zkolabuje v půli utkání přímo na hřišti?
Za velice zásadní toxin, který nejvíce ovlivňuje chování srdce, považujeme infekční mikrobiální ložisko. Jedná se o latentní, tedy spící ložisko. K jeho vzniku může dojít například po prodělané (a nevyležené) chřipce. Toto ložisko v srdci pak způsobuje řadu tělesných obtíží, které se promítají také do psychické oblasti. Infekční ložisko je tak miniaturní, že v klasické medicíně neexistuje žádná přímá metoda, jak jeho přítomnost v srdci zjistit.

Odstranění nečistot v srdci a s tím související zlepšení nálady se přitom dosáhne tak jednoduše
Nejjednodušší a také nejúčinnější způsob je pobídnout svůj vlastní imunitní systém, aby si vyčistil ložisko – tedy doléčil kdysi nevyleženou nemoc. K tomu slouží preparát Joalis CorHelp, který je svým jedinečným složením určen právě k tomuto „nasměrování pro imunitní systém“. Imunitní systém totiž skrytou infekci „nevidí“, protože infekční ložisko má schopnost maskovat se před jeho účinky. Po začátku užívání preparátu CorHelp se vytvoří velmi rychle protilátky proti latentnímu ložisku, a to je pak vlastními silami imunity, tedy nejpřirozeněji, jak to jen lze, odstraněno. Odměna pro srdce může být pak zlepšení nálady srovnatelné s lidovým rčením: spadl mi kámen ze srdce…
Z velikého počtu detoxikačních možností, které metoda C.I.C. nabízí, je očista srdce jedna z nejpříjemněji pociťovaných očist právě proto, že je již rychle po začátku užívání spojena s přímo blaženými pocity. Jeden by neřekl, co takové infekční ložisko v srdci dokáže natropit…

Jaké pocity jsou spojovány u metody C.I.C. s toxiny v srdci?
Toxiny v srdci lze tedy velmi těžko zjistit používanými metodami klasické medicíny. Můžeme je ale spojit jak s tělesnými tak i psychickými pocity, které přítomnost toxinů v srdci doprovázejí. Jaké pocity to tedy jsou?:
Zadýchání se po krátké náhlé námaze například při chůzi do schodů zejména u staršího člověka
Bušení srdce
Tlaky na hrudi
Suchý a dlouhotrvající kašel
Časté křeče ve svalech
Stálý pocit neradosti
Časté změny nálad bez zjevné příčiny
Časté propukání v pláč a přehnaná lítostivost
Opakující se sny o smrti, ohni, rakvích, zemřelých lidech, krvi…
Neschopnost radovat se z maličkostí a zažívat pocity štěstí

Přeji Vám, ať jsou Vaše srdce nejenom v tomto čase naplněná radostí a štěstím.
Ing. Vladimír Jelínek
Registrace pro zasílání novinek na emailové adrese ecc@joalis.cz
(c) blackies.net