{hrefBegin}
Košík{basketCount} {basketPrice}
{hrefEnd}
 
Pocit životní spokojenosti souvisí s dýchacími cestami
Souvislost psychické pohody s imunitou. Stav dýchacích cest může ovlivňovat nálady a sebevědomí. Preparát vhodný pro detoxikaci okruhu plic – RespiHelp.
Především v podzimním období nastává čas podzimních nachlazení dýchacích cest. Podzimní počasí totiž přesně vystihuje emoce, se kterými jsou dýchací cesty spojeny – tedy melancholie, smutek nebo deprese.  Rok se posouvá do své druhé poloviny a bude pomalu končit. Podzim je čas loučení, dušiček a zamýšlení se nad sebou samými, nad smyslem věcí minulých událostí a dění okolo nás...

Jakou má souvislost psychická pohoda s imunitou?

Emoce a vůbec pocity člověka určují kvalitu života. Co bychom za to dali, kdybychom se neustále cítili šťastní a spokojení. Jakým způsobem se k tomuto cíli – tedy ke štěstí a spokojenosti dopracovat, na to hledaly odpověď všechny kultury lidstva. Jedno je však jisté – pozitivní pocity a emoce podporují obranyschopnost organismu, zatímco negativní emoce, jakými jsou smutky, propady nálad, trudomyslnost, strachy, stresy ji zcela výrazně oslabují. Mít zdravou chuť do života, spokojenost a radost znamená mít v pořádku vitální síly organismu, které s imunitou člověka zřetelně souvisejí.

Čisté plíce jsou základem zdravého sebevědomí ženy

Prastará čínská tradiční medicína přiřazovala k jednotlivým orgánům jednotlivé základní emoce. Období podzimu je tedy obdobím dýchacích cest a s nimi je spojena psychická síla člověka a vůle, chuť do života. To znamená, že se člověku chce něco konkrétního udělat a má na to dostatek energie. Negativní pól této emoce je, že se člověk dostává do stavu propadu nálad, lenosti a nechce se mu nic dělat. Skutečně se v naší praxi C.I.C. ukázalo, že stav a kvalita sliznic dýchacích cest má zásadní vliv na tyto pocity, které se pak projektují do mozku, a zpětně do kvality a hloubky dýchání. Když k nám přicházejí do ordinace ženy na detoxikaci organismu, dostanou od nás sdělení, že potřebují vyčistit dýchací cesty. Častou odpovědí ženy je, že dotyčná žena byla na vyšetření u svého lékaře a plíce má zcela v pořádku. O tom to ale vůbec není! Je to o tom, že ty relativně zdravé plíce jako následek životního prostředí nesou na svých sliznicích mnoho velmi drobných a jemných částic, které pak imunitu sliznice poškozují. Kromě toho také mohou nést latentní infekční ložiska, takže člověk při sebemenším nachlazení okamžitě dostane zánět horních cest dýchacích.
Zdravé a čisté plíce jsou základem pro zdravé sebevědomí a vědomí vlastní ceny a hodnoty. Člověk, který má tyto tkáně čisté a dobře fungující, tak neupadá do stavů splínu, je stále zdravě optimistický a jeho nálady nejsou tolik závislé na chválení od okolí. A co víc, není také často nemocný.

Preparát RespiHelp vyčistí dýchací cesty a podpoří psychiku


Nejlepší lékař člověka je jeho vlastní imunitní systém. Právě na tomto základě funguje speciální preparát na bylinném základě Joalis RespiHelp, který dokáže dýchací cesty vyčistit. Tento preparát sestavoval tým specialistů v rámci metody C.I.C. a je úzce specializovaný, to znamená zaměřený právě na očistu plic a horních cest dýchacích. Joalis RespiHelp povzbudí řasinky na sliznicích dýchacích cest k většímu pohybu a tedy k samočistícímu procesu. Proces očisty může trvat během užívání preparátu několik týdnů, u kuřáků i několik měsíců. V odborné literatuře se uvádí, že v plicních sklípcích zůstávají drobné částice třeba i padesát let (a co teprve u dlouholetého kuřáka!). Pár týdnů nebo pár měsíců tedy určitě stojí za to, abychom se zbavili pozůstatků špatného životního prostředí, ve kterém jsme vyrůstali nebo pozůstatků našich hříchů v podobě cigaretky u kávy.

Jak dlouho se má preparát užívat?

Výhoda metody C.I.C. a preparátu Joalis RespiHelp je, že stačí užívat většinou jen jedno balení, tedy jednorázově. Preparát se užívá asi dva měsíce, a to je dostatečná doba pro organismus, aby se stačil zbavit největších nečistot z dýchacích cest.

Trpí Vaše děti často problémy horních dýchacích cest?


Děti školního věku často trpí záněty horních cest dýchacích kdykoliv se dostanou do kontaktu s infekcí - například v kolektivu spolužáků. Antibiotika ani po opakovaném podání už nezabírají a rodiče často neví, co s imunitou dítěte už dělat. Hledají proto často pomoc jinde. Pomoc přichází právě v podobě vyčistění dýchacích cest dítěte a obnovení jeho imunitního systému. Je to jednoduché, ale účinné - řešení vychází ze starověkých zásad přírodní medicíny a zkušeností dávných kultur.
Registrace pro zasílání novinek na emailové adrese ecc@joalis.cz
(c) blackies.net