{hrefBegin}
Košík{basketCount} {basketPrice}
{hrefEnd}
 
{changeCurrency}
Informační metoda - cesta ke zdraví třetího tisíciletí pro moderního člověka
Informační metoda jako možnost řešení zdravotních obtíží. Stručné vysvětlení principu metody a způsob užití; nejčastěji řešené obtíže. Spojení Informační metody a lidské psychiky.

Konečně se zrodila metoda, která vychází ze skutečných kořenů zdravotních potíží a nemocí. Tato metoda začíná tam, kde klasická medicína končí. Je to metoda holistická (holos-celý), to znamená, že se zabývá zdravotním stavem člověka z celostního pohledu. Výsledky Informační metody jenom potvrzují, že na zdraví člověka je třeba se dívat jako na spojení zdravé psychiky a emocionality stejně tak, jako na zdravé fyzické tělo. Jedno bez druhého nemůže existovat. Tak například, kdo neměl v dětství dostatek pozornosti a lásky, (u ženy je velmi podstatná především role jejího otce), může to v dospělosti vést ke konkrétním zdravotním problémům spojeným s dýchacími cestami, kůží nebo psychickými nevyrovnanostmi.

Pro Informační metodu je velmi důležité nalezení vlastního sebeocenění člověka. Vždyť řada nemocí vychází vlastně z předpokladu, že si člověk neváží sám sebe na základě toho, jak byl v dosavadním životě okolím nepřijímán a jak nebyly dostatečně oceňovány jeho schopnosti a snahy.

V čem je metoda převratná?

Lze jednoduše říci, že se jedná o metodu očisty (detoxikace) jednotlivých tkání. Základem úspěšnosti je pochopení skutečnosti, že nelze vyčistit lidské tělo nějakou jednoduchou metodou najednou, ale je třeba postupovat po logických částech – po orgánech, tak jak je zná klasická medicína. Očista ledvin a s tím související očista ženských gynekologických orgánů bude například probíhat zcela odlišně než očista jater, nebo dýchacích cest a s tím související očista dutin.

Druhým objevem tvůrců metody je pochopení skutečnosti, že bez znalosti toxinů, od nichž chceme lidské tělo očisťovat, nelze dost dobře účinné detoxikační přípravky sestrojit. Jinak se tedy tvoří přípravek Joalis, který používáme na očistu od toxických kovů, které často souvisejí s bolestmi hlavy, a jinak se bude konstruovat přípravek, který má za úkol detoxikovat gynekologické ústrojí ženy od kvasinek a s nimi souvisejících výtoků. Jednotlivé přípravky v sobě spojují sílu optimální kombinace bylin a vtisknutí holografické informace o toxinu v konkrétní tkáni. Tato kombinace je pak spouštěčem očistné reakce samotného organismu.

Genialita daného přístupu spočívá v tom, že se ve skutečnosti jedná o nastartování přírodních přirozených samouzdravujících pochodů lidského těla. Pokud je toxin přítomen, tak dochází k jeho vyloučení díky působení samotného imunitního systému člověka již v prvních dnech a týdnech užívání přípravků. Pokud toxin není přítomen, nedojde ke spuštění imunitní odezvy. Z toho vyplývá, že tato metoda je vhodná ke kombinaci jakékoliv jiné lečby nebo nějakého alternativního postupu. Pokud člověk užívá léky, užívá je dále, jenom přidá přípravky Joalis.

Měření očistné mapy člověka

Zcela nejlepším postupem je, pokud si člověk nechá změřit mapu toxinů speciálním, k tomu určeným přístrojem Salvia od zkušených poradců, kteří v České republice již řadu let působí. Výsledkem takového měření je návrh nejlepšího očistného programu, který vede k samouzdravení postiženého orgánu, a to již překvapivě brzy. To ostatně prokazují již desetitisíce lidí, kteří Informační metodou prošli nejen v České republice, ale také v řadě jiných evropských zemích.

Se kterými zdravotními obtížemi má metoda nejlepší výsledky

Po více jak desetileté zkušenosti s touto inovátorskou metodou lze prohlásit, že snad neexistují žádná onemocnění (kromě prokazatelně geneticky podmíněných), která by se nedala spojit s výskytem konkrétních toxinů v konkrétních tkáních. Naštěstí většinu běžných civilizačních onemocnění a neduhů lze vhodně zvoleným očistným postupem ovlivnit. Nejlepší a dlouhotrvající efekty se u dospělých i u dětí dosahují u alergií, ekzémů, slabých imunit a časté nemocnosti, bolestí hlavy, bolestí zad, potíží spojených s dýchacími cestami, astmat, problémy gynekologického ústrojí, problémy močového traktu a podobně.

Marika, 28 let

Od 15 let migrény se zvyšující se frekvencí a intenzitou. Léčena 6 let na neurologii. Pomocí anti-epileptik (3 roky stálého užívání) pouze snížena frekvence. Po změření toxické mapy nalezeny především zátěže v oblasti jater a hypofýzy. Po 3 měsících užívání přípravků došlo ke snížení frekvence i intenzity, za další 4 měsíce k úplnému odeznění migrén. Nyní již 8 měsíců bez jakýchkoliv bolestí hlavy.

Ing. Vladimír Jelínek

Registrace pro zasílání novinek na emailové adrese ecc@joalis.cz
(c) blackies.net