{hrefBegin}
Košík{basketCount} {basketPrice}
{hrefEnd}
 
13.10.2012 Brno

Kongresový den 13.10. 2012 Brno

Mgr. Marie Vilánková 
Virové zátěže jako důležitý kámen detoxikace. Jejich členění, způsoby pronikání do lidského organismu, nejčastější zdravotní problémy s nimi spojené. Možnosti řešení, včetně akutních infekcí, preparáty Joalis.


Nejčastější nádorové onemocnění u žen – nádory prsu. Jaké toxiny se na nich podílejí včetně emočního pozadí. Jak přistupovat k těmto klientům, čeho se vyvarovat, jak postupovat. Mýty a pověry týkající se této nemoci. Vysvětlení jak rakovina vzniká, jaký podíl opravdu hraje genetika. 
 
Ing. Vladimír Jelínek 
Radost. Pocit štěstí. Láska. Emocionální východisko z detoxikačních terapií. Fyziologické souvislosti emoce Radosti s okruhem orgánů srdce. Způsoby dosažení pocitu trvalé rovnováhy a štěstí. Detoxikační postupy.


Nové poznatky v detoxikaci plicního okruhu. Správné použití a detoxikace dýchacích svalů. Spirometrie. Vitální síly člověka a spojitost s okruhem orgánů plic. Jaká je hlavní úloha kyslíku v organismu?  Metabolická cesta O2 v organismu.
Registrace pro zasílání novinek na emailové adrese ecc@joalis.cz
(c) blackies.net