{hrefBegin}
Košík{basketCount} {basketPrice}
{hrefEnd}
 
{changeCurrency}
Bc.Jaroslav Kišš
Adresa centra:
Životice u Nového Jičína 205
Nový Jičín 741 01
Kontakt na centrum:
kissj@seznam.cz
+420 608 640 130
Medailonek:
K informační medicíně a celkově holistickému pohledu na zdraví jsem se dostal přes zdravotní obtíže své i mých blízkých. Nejprve jsem se věnoval Dornově metodě, SM systému, akupunktuře ucha, baňkování a moxování. Až o něco později jsem se dozvěděl také o metodě C.I.C. Nejprve mi to trochu znělo jako pohádka, tak jsem se chtěl jsem vědět více. Po absolvování vzdělávacích cyklů a úspěšném složení zkoušek jsem se stal poradcem Joalis a tato unikátní metoda mne nadchla. Doplnila mé stávající terapie o mocnou silu především v boji s vleklými chronickými problémy, jakož i s úpravou nežádoucích psychických stavů, kterých je ve společností bohužel stále více a postihují stále mladší populaci. Pomocí přípravků Joalis se v mé praxi, zaměřené celostním pohledem na člověka, podařilo pomoci mnoha lidem, za což s úctou a pokorou děkuji.
 
Registrace pro zasílání novinek na emailové adrese ecc@joalis.cz
(c) blackies.net