{hrefBegin}
Košík{basketCount} {basketPrice}
{hrefEnd}
 
Ing. Vitězslav Křesťan
Adresa centra:
Hronovická 665
Pardubice 530 02
Kontakt na centrum:
vitezslav.krestan@seznam.cz
+420 731 388 635
Medailonek:
Informační medicíně se aktivně věnuji jako poradce již 15 let. Dostal jsem se k ní přes "východní cvičení", zaměřené rovněž terapeutickým směrem. Při rozhovorech nad výsledky měření se snažím, aby si klienti uvědomili své zdravotní problémy v širších souvislostech a postupně převzali zodpovědnost za své zdraví. Informační medicína je může na této cestě podpořit jak po stránce teoretické tak i praktické. Na Informační medicíně v pojetí fy Joalis se mně líbí, že jde v souladu s nejnovějšími poznatky o zdraví a zdravém životním stylu.
 
Registrace pro zasílání novinek na emailové adrese ecc@joalis.cz
(c) blackies.net